Bu Kategoride Olanlar

Hibrit Balıklar

Calico ( Çingene Chiclid)

Calico Akvaryum ortamında üretilerek stabil hale gelmiş olan calico chiclidler hibrit balıklardır. Malavi gölü balıkları ile çiftleştirilerek elde edilmiştir. Çingene chiclidolarak da bilinir. Calico olan tüm balıklar çeşitli pigmentlere sahiptir. Latincedeki İsmiYokturCoğrafik Kökeni Hibrit balıklar akvaryumda üretilmiştir. Doğada böyle bir balık yoktur.Beslenme Hem etçil hem otçulDavranış Biçimi Orta Derecede AgrasifKendi Türleriyle Davranış Orta Derecede AgrasifIşık…

Şeker Pembe

Şeker Pembe Akvaryum ortamında üretilerek stabil hale gelmiş olan şeker pembe chiclidleri hibrit balıklardır. Malavi gölü balıkları ile çiftleştirilerek elde edilmiştir. Diğer malawi chiclidleri ile beraber beslenmesinde hiçbir sorun yoktur.Latincedeki İsmiYokturCoğrafik Kökeni Hibrit balıklar akvaryumda üretilmiştir. Doğada böyle bir balık yoktur.Beslenme Hem etçil hem otçulDavranış Biçimi Orta Derecede AgrasifKendi Türleriyle Davranış Orta Derecede AgrasifIşık İhtiyacı…