Kuyruk Türlerine Göre Betta

Betta Kuyruk Türleri

Bettalar çok gösterişli canlılardır. Bunların en başlıca nedenlerinden biriside kuyruk yapılarıdır. Bu makalemizde betta kuyruk türleri ni inceleyeceğiz.

1-Veil Tail (VT) :

Ticari olarak satışı en yaygın varyetedir. Sırt, anal yüzgeçleri ve kuyruğu oldukça uzundur. Üretimde bu kuyruk yapısı baskındır. Yani çiftlerden biri veil tail ise çıkan yavrular çoğunlukla veil tail olacakt

Resim

Resim

2-Double Tail (DT) :

Bu kuyruk yapısı Plakatlarda, Halfmoonlarda ve Crowntaillerde görülebilir. Bu varyetenin özelliği kuyruğun ortadan ikiye bölünmüş olmasıdır.Bu genetik özellik bu varyetenin gövdesinin daha kısa olmasına, yüzgeçlerinin de daha geniş olmasına sebep olmaktadır. Ayrıca bu tür yüzme kesesi problemlerine yatkındır, bu da yavru balıkların hayatta kalma oranını düşürmektedir.

Resim

Resim

3-Half Moon (HM) :

Düz kenarlı 180 derecelik “D” şeklindeki kuyruk yapısı ile çok popüler bir varyetedir. Sırt ve anal yüzgeçleri diğer varyetelere oranla oldukça büyüktür. Yüzgeçlerinin aşırı büyük olması çiftleşme sırasında dişiyi tam saramadığı için dezavantajdır.

Resim

Resim

4-Delta (D) ve Süper Delta (SD) :

Delta ve Süper Delta, Halfmoon bettaya çok benzer bir kuyruk yapısı vardır. Kuyruklarının açısı 180 dereceden daha azdır. Aslında Halfmoon ile Veil Tail betta arasındadır. Kuyruk büyüklüğü Veil Tail’e benzemekle birlikte kuyruk uçları düz değil Halfmoon gibi yuvarlaktır.

Resim

Resim

5-Rosetail ve Feathertail :

Kuyruk yapısı ve yüzgeçlerinin büyüklüğü sebebi ile halfmoon bettaya benzemekle birlikte, kuyruğunun kırışık yapısı ve yüzgeçler ile kuyruktaki aşırı ışın sayısı ile ondan ayrılır. Bu ışınlardaki dallanmalar çok fazla ise Feathertail olarak sınıflandırılır. Dallanmalar arttıkça balığın değeri artmaktadır ancak bu da üretimde balık için dezavantaj sağlamaktadır.

Resim

Resim

6-Crowntail (CT) :

Tüm yüzgeçlerinin uçlarında ve kuyruk uçlarında dikenli bir görüntü veren çıkıntılar vardır. Işınların tiplerine göre üç çeşidi vardır. Işınları tek (single ray) , çift (double ray) ve çift olup iki ışının birbirine çapraz (crossed ray) olarak durduğu türler. Bu varyetenin en değerlisi ışınları çapraz olan olmakla birlikte son zamanlarda üçlü hatta dörtlü ışınları olan türler üretilmiştir. Su şartları bu varyete için önemlidir. Uygun olmayan, sağlıksız akvaryumlarda bakıldığında kuyruk uçlarında kıvrılma görülebilir.

Resim

Resim

7-Half Moon Plakat(HMPK):

​ Yüzgeçleri kısa olan betta varyetesidir. 180 derecelik kuyruk yapısına sahiptir. Halfmoonda olduğu gibi kuyruk D harfi gibidir. Kuyruk kısa ve sağlam olduğundan su şartlarına dayanıklıdır. Gövde diğer bettalara göre daha kalındır.

Resim

Resim

8-Plakat (PK):

Vahşi bettalara en yakın kuyruk tipidir. Kuyruk ışınları az kuyruk kenarları yuvarlaktır. Resimlerde görülen vahşi renk tipinde olabileceği gibi her renkte olabilir. Hmpk kuyruk pk kuyruk tipine göre daha makbul sayılır.

Resim

Resim

9-Spade tail (Maça kuyruk):

Kuyruk maça işaretine benzer. VT bettaların az bulunan bir şeklidir.

Resim

10-Round tail (Yuvarlak Kuyruk):

Kenarları yuvarlak biçimli uzun kuyruklara denir. Nadiren rastlanır.

Resim

11-Double tail crown tail (Çift taç kuyruk):

Çift kuyruk ve taç kuytuk genlerinin ortak taşıyıcısı olan balıklardır. Bu tarz güzel yavru elde etmek zordur. Nadir görülen balıklardır.

Resim

12-Dumbo-Big Ear (Koca kulak) :

Kuyruk değil yan yüzgeçlere ait bir özelliktir. Büyük yan yüzgeçli bettalar bu isimle anılır. Daha çok HM ve HMPK bettalarda görülür.

Resim

13-Cross tail (Çapraz kuyruk):

Crown tail bettaların kuyruk ışınlarının birbirlerine çapraz olacak şekilde bulunmasıdır. Nadir bir kuyruk şeklidir.

Resim

14-Rose tail HMPK (Gül kuyruk HMPK):

Rose tail özelliğinin hmpk de görünen biçimi.

Resim

15-Crown tail plakat (Taç kuyruk plakat):

Taç kuyruk bettanın kısa kuyruklu versiyonudur. Birkaç nesil melezleme yaparak ancak az miktarda iyi kalite yavru elde edilebilir.

Resim

16-Double tail plakat-DTPK (Çift kuyruk plakat):

Çift kuyruk geni taşıyan kısa kuyruklu balıklardır. Yetiştirmesi zor ve nadirdir.

Resim

17-Double tail veil tail-DTVT (Çift tül kuyruk):

Çift kuyruk bettalar ile tül kuyrukların melezlenmesi ile üretilir. Çok popüler bir tür değildir.

Resim

18-Half Sun (Yarım Güneş):

Crown tail bettalar ile Halfmoon bettaların melezlenmesiyle üretilir. Bu biçimde yavrular çok nadirdir.

Resim

19-Over Halfmoon Plakat-OHMPK:

Kuyruk açısı 180 dereceden fazla olan kısa kuyruklu bettalar over HMPK olarak adlandırılırlar.

Resim

20-Over Halfmoon-OHM :

Kuyruk açısı 180 derecenin üzerinde olan uzun kuyruklu bettalar OHM olarak isimlendirilir.

Resim

Facebook Sayfamız

Youtube Kanalımız

Akvaristler Sosyal Medya Platformu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.