Balıkların Parazit Hastalıkları

Balıkların Parazit Hastalıkları

Balıkların parazit hastalıkları nda pek çok paraziter etken bulunmakta, bazen bunlar doğal koşullarda gerçek anlamda zarar meydana getirmezken, balık yetiştiriciliğinde (Kültür balıkçılığında) popülasyon yoğunluğuna bağlı olarak önemli hastalıklara ve ekonomik kayıplara yol açabilmektedir.

Deniz balıklarında bulunan parazitler çok geniş kapsamlı olup, doğal koşullarda da önemli sorunlarla karşımıza çıkmadığından ve de konunun detaylı incelenmemiş olmasından “Balık parazitleri” derken deniz balıklarında yerleşen birkaç cins dışında genellikle tatlı su balıklarında yerleşen;

 1. Protozoon
 2. Artropoda
 3. Helmint (Trematoda – Cestoda – Nematoda – Hirudinea – Acanthocephala)

PROTOZOON PARAZİTLER

OODİNİUM:

 • Bu cins protozoonlar yuvarlak veya armut şeklindedir.
 • Vücut üzerinde sap şeklinde kısa bir uzantı vardır.
 • Büyük bir çekirdeği vardır.
 • Ekseriya sarımsı renkli bir pigmente sahiptir.

Önemli türleri;

 1.  Oodinium pillularis (Psinoodinium pillularis)
 2.  ocellatum (Amyloodinium ocellatum)
 3.  limnaticum

Oodinium pillularis

 • Dinofagellata dizisindedir.
 • Sıcak ve soğuk tatlı sularda yaşayan balıklarda görülür.
 • Tatlı su Oodinium’u olarak tanınır.
 • Pillularis hastalığına neden olur. Bu hastalıkta etken protozoonlar özellikle yüzgeçlerin deriye bağlandığı kısımlara daha seyrek olarak da solungaçlara yerleşir.
 • Balık üzerinde “tozlanma” veya “kadifemsi” bir görünüşün ortaya çıkmasına neden olur.
 • Balık üzerinden lamelle alınan kazıntının lam üzerinde mikroskopta incelenmesinde grimsi-beyaz veya sarımsı kahverengi noktalar halinde görülür.
 • Balık üzerindeki hareketsiz formlar tekerlekten armuta kadar değişen formlar sergiler.
 • Kalın bir hücre membranı vardır.
 • Çekirdeği büyük ve yuvarlak formdadır.
 • Taneli olan sitoplazması şeffaftır.
 • Büyüklüğü ortalama 50-70 µm kadardır.
 • Arka nihayeti ile balık yüzeyine kuvvetlice oturur “rhizoid” oluşturarak hücrelere girer.
 • Hücrelere girmesi sırasında, hücreleri eriten birtakım salgılar yapmaktadır.
 • Gelişmesinde; olgun parazit balığı terk eder, yuvarlağımsı bir form alır ve suda dibe doğru çöker.
 • Çekirdek ve kromotoforlarda bölünmeler meydana gelir, kendi de 2 ye bölünür.
 • Tekrar yuvarlağımsı form alır, yeni membran oluşturur ve tekrar bölünmeğe devam ederek 32-64 genç hücre, sonra da hareketli genç formlar (Dinospor) meydana gelir.
 • Beslenmesi fotosentez ile olur.
 • Parazitin biyolojisi → a) Suyun ısısına, b) Aydınlanma derecesine bağlıdır.

Teşhis; kazıntı alınarak etkenlerin mikroskopta görülmesi ile olur.

Formalin, Tuzlu su, Malaşit Yeşili banyolarından yaralanılır.

Ayrıca balıklar banyo için akvaryumdan dışarı alındığında, akvaryumun su ısısı geçici olarak yükseltilebilir (30ºC 24 saat) gene kısa süre olarak aydınlatmaya ara verilerek enfeksiyonun tekrarı önlenmeye çalışılır.Balıkların parazit hastalıkları

Oodinium ocellatum

 • Deniz suyu Oodinium’u olarak bilinir.
 • Daha çok mercan balıklarında yerleşir, deniz suyu akvaryumlarında zaman zaman problem olur.
 • Gelişmesi 25ºC’dae olduğu için genellikle tropikal balıklarda görülür.
 • Balıklarda öncelikle yerleştiği yer solungaçlardır. Aynı zamanda deride de yerleşir.
 • Balık üzerinde parazitler yuvarlağa yakın formdadır.
 • Büyüklüğü değişebilir. Genellikle 20-70 µm olur (Bazen 100 µm’dan daha büyük olabilir).
 • Boyanmış prepatlarda nükleus çapı 5-15 µm’dir.
 • Nükleus etrafında küçük nişasta granülleri bulunur.
 • Hasta balıkların solungaçlarında kistleri vardır.
 • Kistler 0.3 mm çapındadır ve çeşitli kimyasal maddelere oldukça dayanıklıdır.
 • Biyolojileri bir önceki türe benzer.
 • Balıktan ayrıldıktan sonra önce 2’ye bölünür.
 • Sonra 3 gün içinde 256 dinospor meydana gelir.
 • Hareketli olan dinosporlar balığa tutunur.
 • Parazitler solungaçlarda hemorajilere, yangıya ve nekrozlara yol açar.
 • Sekonder bakteriyel enfeksiyonlara da zemin hazırlar.
 • Hasta balıklar iştahsızdır, zayıflama görülür.
 • Oodinium ocellatum’da rhizoid’ler solungaç epiteli veya deri epitel hücresine nüfuz ettiği gibi besin vakuolü içine hücreyi kısmen alarak bunu sindirerek beslenir (Bu suretle epitel zarar görür).
 • Hasta balıklarda güç solunum ve yüzme bozuklukları görülür.
 • Deride yerleşme söz konusu ise deri donuk bir görünüm alır.
 • Solungaçlar şişkin, kanlı ve kirlidir.
 • Teşhiste solungaç veya deriden alınan kazıntının muayenesi önem taşır.
 • Sağaltım ve korunma O. pillularis’te olduğu gibidir.
 • Sağaltımda CuSO4 (1.5 mg/lt) başta olmak üzere çeşitli banyolardan yararlanılabilir.
 • Akvaryumların boşaltılması, bütün malzemelerin dezenfeksiyonu önemlidir.Balıkların parazit hastalıkları

Oodinium limnaticum

 • Genel “Dinoflagellata” tanımına uyar.
 • Armut biçimindedir.
 • Büyüklüğü 12-20 µm uzun, 7.5-13 µm geniştir.
 • Şekil ve büyüklükleri değişen, açık yeşil kromatoforlar taşır.
 • Daha çok tatlı su balıklarında ve gençlerde hastalık yapar.
 • Lokalizasyon olarak öncelikle deride yerleşir.
 • Solungaç lokalizasyonları daha seyrek gözlenir.
 • Balıklarda “kadife” hastalığına yol açar.
 • Balıklarda üstüne sülfür tozu ekilmiş gibidir.
 • Bu yüzden “Altın tozu hastalığı” da denir.
 • Teşhis için kazıntıda etkenler aranır.
 • Sağaltım ve korunma diğerlerinde olduğu gibidir.Balıkların parazit hastalıkları

TRİCHODİNA

 •  Cliata’lardandır.
 • Pek çok türü vardır. En yaygın olanı Trichodina domerqui ve T. nigra’dır.
 • Mikroskopta fıçı şeklinden çay tabağına kadar değişen formlarda görülür.
 • Büyüklükleri ortalama 30-40 µm kadardır.  Bazen 100 µm’dan büyük örneklere rastlamak mümkündür.
 • Natif hazırlanan preparatlarda dairevi ve ileri doğu olan hareketleri karakteristiktir.
 • Vücut en dışında ciliumlar (kirpikler) bulunur.
 • İç tarafta radial iğneler vardır.
 • En iç tarafta da bir tarafları daha geniş, uçları incelen çengelli dişleri vardır.
 • Makro ve mikronükleus belirgindir.
 • Makronükleus yarımay biçiminde veya spiral şeklinde kıvrıktır (Tür tayinlerinde nükleusun kıvrılma ya da sarmal özelliği önem taşır).
 • Mikroskopta şeffaf veya sarımsı grimsi renkte görülürler.
 • Trichodina’lar balıkların deri ve solungaçlarında parazitlenir(Esasında ektoparazit olmakla birlikte idrar kesesi, idrar yolları ve oviducta da Trichodina’lara rastlanır).
 •  Solungaçlar ve üriner sistem üre ve amonyağı vücuttan atmakla görevli olup, ödevsel bir işbirlikleri vardır. Bu nedenle bu kısımlarda da parazitlenir(Oviductun enfekte olmasının nedeni ise komşu organ olmasından kaynaklanmaktadır).
 • Balıklarda deride ve solungaçlarda bulanıklığa, düzgün olmayan lekelerin oluşmasına yol açarlar.  Pullarda gevşeme ve dökülmeler görülür.
 •  Hafif enfeksiyonlar önemli değildir.
 • Ancak ağır enfeksiyonlarda balıklarda iştahsızlık ve zayıflama görülür.
 • Solungaçlardaki yerleşmeler daha önemlidir.
 • Solungaçlarda yangı meydana getirir.
 • Solungaç filamentleri ve lamelleri şişer, birbirlerine yapışırlar. Nekrozlar meydana gelir. Solungaçlar görev yapamadığından hasta balıklarda solunum güçlüğü görülür.
 • Trichodina’lara tüm tatlı ve tuzlu su balıklarında rastlanabilir. Akvaryum balıklarında da sorundur.
 • Erken teşhis edilmediği taktirde ikiye bölünerek çoğalan parazitler kısa sürede bütün balıklarda ağır enfeksiyonlar ortaya çıkmasına neden olur.
 • Teşhis için deri, yüzgeç ve solungaçlardan alınan kazıntıların lam-lamel arasında mikroskopta incelenmesi ve etkenlerin görülmesi gerekir.
 • Tür, bazen de yakın cinslerin tayininde natif preparatların kontrolü yeterli olmaz, boyalı preparatların hazırlanması gerekir.
 • Üzerlerine %2’lik AgNO3 dökülür (7-8 dakika).
 • Preparatlar UV lamba altına alınır (20 dakika).
 • İmmersiyonda incelenir.
 •  İnceleme sırasında etkenlerin büyüklüğü, çengelli diş sayıları, çengelli dişlerin şekli ve etkenin AgNO3 ile boyanma özelliği dikkate alınır.
 • Sağaltımda ektoparzitlere karşı bildirdiğimiz banyolardan yararlanılır.
 • Trichodina’lardan başka DİPARTİELLA, TRİPARTİELLA, TRİCHODİNELLA ve VAUCHOMİNA cinsleri de balıklarda deri ve solungaçlarda parazitlenmektedir. Trichodina’lar kadar yaygın olmamakla beraber bunlar da aynı şekilde hastalık meydana getirirler. Bunların cins düzeyinde ayrımında de ciliumların düzenleniş şekilleri, çengelli dişlerin formları ve çekirdek yapıları önem taşır.

 

CHİLODONELLA

 

 • Ciliata’lardandır.
 • Bir çok türü vardır. En yaygın olanı Chilodonella cyprini’dir.
 • Küçük, ovalimsi ve renksiz bir protozoondur.
 • Vücut formu dorso-ventral basık ve kalp biçimindedir.
 • Mikroskopta vücut üzerinde ciliumların yapışmış olduğu bütün vücut boyunca uzanan 6-9 sıra dikkati çeker.
 • Büyüklükleri 50-70 µm kadardır.
 • Makro ve mikro nükleusları vardır.
 • Sitoplazmasında besin vakuolleri ve kontraktil vakuol bulunur.
 • Ağız (sitosom) ve farengeal sepet görülür.
 • Dorsal yüzeyde birbirini kesen ciliumlar yer almıştır.
 • Natif preparatlarda hareketleri karakteristiktir. Yana doğru takla atıyormuş gibi hareket ederler.
 • Chilodonella’lar balıkların deri, yüzgeç ve solungaçlarında parazitlenir.
 • Parazitlerde çoğalma transversal bölünme ile olur.
 • Uygun olmayan koşullarda “dinlenme kistleri” diyebileceğimiz kistleri oluştururlar. Bunlar oldukça dayanıklı olup su ve havuz diplerinde uzun süre canlılıklarını sürdürürler.
 • Üremeleri en fazla 5-14°C de olur. Bu nedenle özellikle soğuk havalarda, tropikal balık türlerinde etkili olurlar.
 • Bununla beraber tropikal balıkların yanı sıra alabalık ve som balıklarında da etkili olurlar.
 • Hafif enfeksiyonlar önemli değildir. Ancak ağır enfekte balıklarda aktivite ve iştahta azalma dikkati çeker.
 • Hastalığın belirtileri çoğu kez birden bire ortaya çıkar.
 • Teşhis için deri, yüzgeç ve solungaçlardan hazırlanan kazıntıların mikroskopta kontrolleri ve etkenlerin görülmesi gerekir.
 • Sağaltımlarında; ektoparazit banyolarının birinden yararlanılabilir(Formalin, tuz banyosu, malaşit yeşili vs.)Balıkların parazit hastalıkları

İCHTHYOPHTHİRİUS

 • Oldukça büyük ciliata’lardır. Çapı 50 µm-1mm arasındadır. Bu nedenle hazırlanan preparatlarda dıştan bile fark edilebilir.
 • Vücut formu oval / yuvarlak ve elastiktir.
 • Küçükleri şeffaf veya beyazımsı ise de büyükler grimsidir.
 • Vücudun her tarafı cilium’lar ile muntazam olarak kaplanmıştır. Hareketleri yuvarlanma tarzındadır.
 • Makronükleus nal biçiminde, karakteristiktir (Boyanmamış preparatlarda bile çok belirgindir).
 • Mikronükleus belirgin değildir ve hemen makronükleusun yanında bulunur.
 • Balıklarda özellikle deride ve yüzgeçlerde, bazen de solungaçlarda yerleşir.
 • Balık derisinde bulunduğunda bölünme yoktur. Vücuttan ayrıldıktan sonra kist meydana getirmeden çoğalabildiği gibi, jelatinöz kistler de meydana getirebilirler.
 • Bunlarda çoğalma bölünme yoluyla olur, 1000 kadar küçük (30-40 µm) oval ciliumlu genç formlar meydana getirirler.
 • Genç formların yaşam süreleri 24 saat olup, kısadır(Yeni konak bulup tutunmazlar ise ölürler)
 • İchthyophthirius’un hayat süresi ısıya bağlı olarak 4-10 gün arasında değişir. Yaşamaları için optimum sıcaklık 24-27°C’dir.
 • Balıklarda vücutta (deri, yüzgeç ve solungaçlarda) küçük beyaz fistüller meydana getirirler.  Bu nedenle “Beyaz nokta” hastalığı olarak bilinir.
 •  Hasta balıkların hareketleri değişir. Sık sık suyun geldiği yere doğru birikirler. Akvaryumdaki balıklar kumlara veya bitkilere sürtünürler. Benzer tarzda parazit tahrişlerinden ve kaşıntıdan ötürü balıklar sıçrama, suyun dışına atlama hareketleri yaparlar.
 • Tek tür bilinmektedir. O da İchthyophthirius multifilis’tir.
 • Bütün tatlısu balıklarında, özellikle de ılık sularda yaşayanlarda görülürler. Tropikal balıkların yanı sıra som balıklarında da ciddi parazitlenmelere yol açarlar.
 • Teşhis; hazırlanan kazıntı preparatlarının kontrolü ve etkenlerin görülmesi ile olur.
 • Sağaltım aynı şekildedir.Balıkların parazit hastalıkları

APİSOMA

 • Vücutları ters armut biçiminde veya lobut biçiminde ya da vazo şeklinde diye tanımlanabilir.
 • Parazitlerin kontraksiyon yeteneği vardır. Bazen içeri doğru çekilip daha yuvarlağımsı form alabilirler. Bazen de dışarı doğru uzayarak tipik lobut formunu alırlar.
 • Ciliumları üst son kısımda, bazen ortaya yakın yerde de halka halinde bulunur.
 • Sitostom, makro ve mikronükleusu vardır.
 • Ciliumları ile suyu çeker, gıdaları besin vakuolüne alırlar.
 • Genellikle küçük mikroorganizmalar ile beslenirler.
 • Kütikülaları üzerinde bazen ince çizgiler bulunur.
 • Çoğalmaları uzunlamasına ve enine bölünerek olur.
 • Büyüklükleri değişik olmakla birlikte genellikle 50-100 µm kadardır.
 • Şeffaf veya hafif sarımsı renklidirler.
 • Balık derisi veya solungaçlarına bir ayak (disk) yardımı ile tutunurlar.
 • Balıklarda solungaçlarda, deride ve yüzgeçlerde parazitlenirler.
 • Bölünerek çoğaldıkları gibi kist de meydana getirirler.
 • Balıklarda deri ve solungaçlara yerleşirler.
 • Parazit protozoonlar arasında en küçüklerinden olmasına rağmen en tahrip edicisidir.
 • Deride en çok dorsal yüzgecin alt kısmı ile solungaçların üstlerine yerleşir.
 • Enfekte balıklarda vücut ve yüzgeçler üzerinde açık mavimsi veya grimsi bir tabaka meydana gelir.
 • Hasta balıklar iştahsızdır ve aktiviteleri azalmıştır.
 • Tropikal balıklarda ve som balıklarında daha sık görülürler.
 • Ağır enfeksiyonlarda deride donukluğa, solungaçlarda ise yangıya, bunun sonucu olarak solungaç filament ve lamellerinde şişme, yapışma, nekroz ve kayıplara yol açar.
 • Deri enfeksiyonları genellikle ağır olmaz, ancak solungaçlarda bazen ölümle sonuçlanan ağır enfeksiyonlar gözlenir.
 • Hastalık çoğunlukla aniden şekillenir.
 • Teşhis solungaç veya deri kazıntısının incelenmesi ve etkenlerin görülmesi ile olur.
 • Sağaltımda ektoparazit banyolarından yararlanılır. Ancak çoğu kez banyo tekrarı gereklidir.Balıkların parazit hastalıkları

EPİSTYLİS

 • Apisoma’lara çok benzer.
 • En büyük farkı dallanmış yapısıdır.
 • Bu da balıklarda solungaç ve deride bulunur.

TRİCHOPHORA (SUCTORİA)

 • Genellikle 30-40 µm büyüklüğünde ise de daha büyük de olabilirler.
 • Vücut formu küçük toplu iğne yastığına benzer.
 • Çeşitli nesneler ve balık solungaçları üzerine kontraktil olmayan bir sap veya tutunma diski ile tutunurlar.
 • Esasında bir Ciliata’dır. Ancak erişkin formlarda ciliumlar kaybolmuştur.
 • Ciliumların yerini “tentakül” adı verilen duyu organları almıştır.
 • Tentaküllerin sayı büyüklükleri değişebilir.
 • Sitostom bulunmaz. Beslenmede tentaküller yardımcıdır.
 • Bazı türlerde tentaküllerin tutunmada görevi vardır.
 • Sitoplazmasında makronükleusu, mikronükleusu, besin vakuolleri ve kontraktil vakuolü bulunur.
 • Suda yüzen canlılar balıklarda solungaçlarda parazitlenebilir, solungaç dokularında çoğalabilirler.
 • Ancak genellikle ağır enfeksiyon oluşturmazlar.
 • Sağaltımda; ektoparazit banyolarından yararlanılır.
 • Teşhiste; ise tipik morfolojik yapısından ötürü solungaç kazıntılarında etkenin görülmesi ile kolay teşhis edilir. Balıkların parazit hastalıkları

COSTİA

 • 15-20 µm büyüklüğünde flegellatadır.
 • Vücut formu ovalden böbrek şekline kadar değişir. Ayrıca serbest iken ovalimsi, tutunduktan sonra lobut gibi gözükür.
 • Renksiz şeffaf protozoonlardır.
 • En yaygın türü Costia necatrix’dir.
 • Çekirdek vücut ortasında bulunur.
 • İki kamçısı vardır. Bölünmeye yakın 4 kamçılı olarak görülür.
 • Çok çabuk hareket ederler. Natif preparatlarda hemen mikroskop sahasında çıkarlar. Bu nedenle inceleme yapılacak natif preparatların bekletilmesi gerekir. Yavaşlayan hareket dolayısıyla daha kolay inceleme yapılır.
 • Ortadan bölünerek çoğaldıkları gibi kistte meydana getirirler.
 • Balıklarda deri ve solungaçlara yerleşir.
 • Küçük protozoonlar olmasına rağmen en tahrip edicisidir.
 • Epitel hücreleri içerisine nüfuz eden parazit, hücreleri parçalamaktadır.
 • Parazitler küçük olmasına karşın, yapılan elekron mikroskobik çalışmalar bunların lokalizasyonlarının yüzeysel olmadığını göstermiştir.
 • Teşhis; deriden alınan kazıntı muayenesinde etkenlerin görülmesi ile olur. Ancak balıkta mavimsi-grimsi bir bulanıklık hastalık için karakteristiktir. Balıkların parazit hastalıkları

HEXAMİTA (OCTOMİTUS)

 • Flagellata’lardandır.
 • En yaygın türleri Hexamita salmonis ve H. intestinalis’dir.
 • Küçük protozoonlar olup, büyüklükleri 7-10 µm kadardır. Ancak 30’a kadar varan örneklere de rastlanmaktadır.
 • Vücut formu uzamış oval veya armut şeklindedir.
 • 2 çekirdeği, 2’de parabazal cisimciği vardır.
 • Ön tarafta 3 çift, arkada 1 çift olmak üzere 4 çift ( 8 adet) flagellumu bulunur.
 • Kamçıları sayesinde çok çabuk hareket eder. Bağırsaklardan alınan kazıntılarda veya içerik kontrollerinde hızla hareket ettikleri için mikroskop sahasından kaçarlar. Bekletilen preparatlarda hareket yavaşladığı için daha kolay görülürler.
 • Bir çok tatlı su balıklarında, özellikle de alabalıklarda bağırsaklarda parazitlenen bir protozoondur. ( Endoparazit)
 • Bağırsakların daha çok son kısımlarında yerleşir.
 • Kültür balıkçılığında önemlidir. Ağır enfeksiyonlarda genç alabalık ve salmonlarda bağırsaklarda enterite yol açtığı, mukozanın büyük ölçüde tahrip olduğu bildirilmektedir. Bu nedenle bağırsak içeriği kanlı ve mukuslu olur.
 • İleri safhalarda karaciğer ve safra kesesinde de lokalize olur (Akvaryum balıklarında sıklıkla görülmektedir).
 • Etken kist meydana getirir. Çoğalma basit bölünme yolu ile olur.
 • Enfeksiyon etkenlerin yemler ve sular ile birlikte alınması ile meydana gelir.
 • Zira enfekte balıkların dışkısı ile atılan etkenler suda uzun süre canlılıklarını korurlar.
 • Enfekte balıklarda ani yüzme hareketleri, suyun dibinde fazla kalma, zayıflama, karında içeri çekilme ve renkte koyulaşma gözlenir.
 • Otopside etkenlere bağırsak, karaciğer ve safra kesesinde rastlanır.
 • Teşhis için, buralardan alınan kazıntıların veya içeriği natif boyanarak (giemsa) kontrolü gerekir.
 • Sağaltımda, endoparazitlerin sağaltımı konusunda belirttiğimiz Furalozid-Furaltadon-Nitrofuran bileşikleinden ve Metronidazol‘den yararlanılır. Balıkların parazit hastalıkları

GİARDİA

 • Flagellata grubundadır.
 • Önde 3 çift, arkada 1 çift olmak üzere toplam 8 adet kamçısı vardır.
 • Armut benzeri vücut yapısı vardır.
 • Büyüklükleri 20-30 µm kadardır.
 • Balıklarda bağırsaklarda rastlanır. Ancak çoğu kez commensal olarak bulunduğu kaydedilmektedir.
 • Patojeniteleri yoktur, bu nedenle ekonomik kayıplara neden olmazlar.

TRYPANASOMA

 • Küçük renksiz flagellata’lardandır.
 • Uzunluğu 10-15 µm ile 20-30 µm arasında değişir.
 • Vücut formları memeli hayvanlardaki Trypanasoma’lar ile aynıdır.
 • Vücut uzamış yaprak veya mekik tarzındadır(İki ucu incelerek sonlanır).
 • Genellikle orta kısımda yer alan tek çekirdekleri vardır.
 • Kinetoplasttan çıkan dalgalı zar gövde boyunca uzanır, önde sona erer. Yine kinetoplasttan çıkan kamçı dalgalı zar dış kenarını izleyerek vücut ön kısmından dışarı taşar. Vücut ucunda serbest ucu bulunur.
 • Hareketleri yılan gibidir (sağa, sola ve ileri doğru).
 • Balıklarda kanda yaşarlar.
 • “Uyku hastalığı” etkenlerindendir ancak patojeniteleri tam olarak bilinmemektedir.
 • Balıktan balığa bulaşmada çeşitli sülükler rol oynar (Piscicola vs.).
 • Sülüklerde midede (diverteküllerde) gelişme dönemleri bulunur.
 • Daha sonra sülüğün proboscis’ine (hortum) gelirler. Sülüğün kan emmesi sırasında etkenler balık kanına geçer.
 • Balıklarda pek çok tür Trypanasoma vardır. Bunlar başlıca iki gruptur:
 • Küçük kinetoplastlı olanlar
 • Büyük kinetoplastlı olanlar

TRYPANOPLASMA (CRYPTOBİA)

 • Bunlarda da vücut formu uzamıştır. Arka uç sivricedir.
 • Trypasoma’lara oranla vücut biraz daha geniştir.
 • 2 flagellumu vardır. Anterior flagellum serbest, posterior olan kısmen vücuda tutunmuştur, ancak tipik dalgalı zar meydana getirmez.
 • Bunlardaki hareket Trypanasoma’lardan farklıdır. (Teşhiste önemli)
 • Genellikle gelişigüzel, çalkalanma tarzında hareket ederler. Belirli bir yöne doğru ilerleme olmaz.
 • Bir balıktan diğerine taşınmada sülükler rol oynar.
 • Sülüklerde midede (divertiküllerde) gelişme dönemlerine rastlanır. Sonra hortuma gelerek kan emme sırasında balığa geçerler.
 • Trypanoplasma’lar da Trypanasoma’lar gibi kanda yaşarlar.
 • Trypanasoma’lardan daha patojendirler(Genellikle balıklarda uyku hastalığına Trypanoplasma’ların yol açtığı bildirilmektedir).
 • Enfekte balıklarda şiddetli anemi gözlenir.
 • Solungaçlar solgundur.
 • Kan daha sulu bir şekil almıştır.
 • Anemiyle ilgili olarak solunum da normalden daha hızlıdır(Bu solungaçların kapaklarının hareketlerinden izlenebilir).
 • Böbrekler de görevlerini tam olarak yapamazlar.
 • Balıklarda aktivite azalmıştır.
 • Bazen yüzerken karın kısımları yukarı doğru çevrilir.
 • Zayıflama vardır. Gözler genellikle içeri doğru çökmüştür veya tersine ekzoftalmus gelişir.
 • Daha çok sazan ve kadife balıkları ile alabalıklarda hastalık görülür.
 • Eğer çevre şartları iyi değil ise ve kötü beslenme söz konusu ise hastalık daha şiddetli seyreder.
 • Su ısısının 10°C veya daha altına düştüğü durumlarda antikor teşekkülü azalacağından ölümler artar.
 • Trypanoplasma’ların pek çok türü vardır. Kanda ve solungaçlarda yaşarlar. Bunlardan Criptobia branchialis (T.branchialis)’e Cyprinidae’lerde solungaçlardan hazırlanan preparatlarda sıklıkla rastlanır. Bunlar solungaç filamentlerinde epitelde dejenerasyonlara yol açar. Tromboz teşekkülüne zemin hazırlar.
 • Teşhis kanda etkenlerin natif veya boyalı (giemsa) preparatlarda görülmesi ile olur.
 • Sağaltımda daha çok proflaksi önem taşır.
 • Etkeni nakleden sülüklere karşı “Mazoten” kullanılabilir.
 • Ayrıca havuz dezenfeksiyonu da önem taşır.

COCCIDIA (EIMERIA)

 •  Balıklarda da coccidiosis görülür.
 • En fazla Eimeria türlerine rastlanır.
 • Bunlar bağırsak, karaciğer, böbrek, hava kesesi ve diğer organlara yerleşebilir.
 • Balıklarda bulunan Eimeria türleri nispeten büyüktür.
 • İntraselüler olarak bulunurlar.
 • Gelişmeleri memeli hayvanlardakine benzer. Enfeksiyon sporlanmış oocystlerin ağızdan alınmasıyla olur (Bunların herbirinde 4 sporocyst, bunlarda da 2 sporozoit bulunur).
 • Genellikle balıklardaki Eimeria türlerinde oocystler ince bağırsaklarda sporlanır.
 • Eimeria carpelli’nin gelişmesi
 1. Schizogoni
 2. Makrogamet şekillenmesi
 3. Mikrogametosit mikrogametleri şekillenmesi
 4. Fertilizasyon
 5. Oocyst şekillenmesi ve sporlar
 6. Oocyst  s Sporlar  sp Sporozoitler  vb Vestigal cisim
 • Balıklarda bağırsaklarda hastalık meydana getiren 3 önemli tür vardır.Bunlar;
 1. Eimeria subepithelialis (Cyprinidae’lerde)
 2. Eimeria carpelli (Cyprinidae’lerde)
 3. Eimeria truttae (Salmonidae’lerde)
 • Eimeria subepithelialis sazanlarda daha çok ilkbahar ve sonbahar aylarında görülür.
 • Bağırsaklarda çapları 1 mm’ye varan ülserler karakteristiktir.
 • Balıklarda kaşeksi vardır. Gözler çukura kaçmıştır. Aktivite azalmıştır.
 • Anüs kırmızı ve dışarı doğru çıkıntılıdır.
 • Gerek bu gerekse diğer türler balıklarda bağırsakta yangı meydana getirirler. Dışkı sarı renklidir.
 • Kıvamı jelatinöz (mukuslu) veya suludur.
 • Otopside bağırsaklar açıldığında; normalde balık bağırsağı siyah noktalı bir görünüm sergilemesi gerekirken, hemorajik bir hal almıştır.
 • Alınan kazıntılarda bağırsak orta ve son kısımlarında sarımsı-beyaz şizont veya gamet odaklarına (bunlara sarı cisimcikler-yellow bodies-denir) rastlanır. Dışkıda oocyst’lere rastlanmadığı durumlarda bu gelişme evrelerinin gözlenmesi teşhis bakımından önem taşır.
 • Teşhis dışkıda oocytst’lerin görülmesi ile olur.
 • Otopside bağırsak kazıntısında gelişme evrelerinin görülmesi iledir.
 • Sağaltımda genel coccidiostatikler (başta sülfonamid preparatları olmak üzere) kullanılır.
 • Havuz dezenfeksiyonu (Kalsiyum siyanamid veya sönmemiş kireçle) gerekebilir.

MYXOSPORİDİA

 • Parazitler genellikle spor safhasında iken görülürler.
 • Sporları opak olup, bunu içeren kistleri çıplak gözle çoğu kez fark edilir.
 • Çeşitli dokularda (solungaçlarda, deride, kasta)
 • safra kesesinde
 • idrar kesesinde
 • böbreklerde en çok rastlanır.
 • Genellikle zararsız olmakla birlikte çok sayıda bulunduklarında bazı tür ve cinsler önemli zararlara yol açarlar.
 • Myxosporidia’lar genellikle sporlanarak çoğalır.
 • Trofozoitleri amipler gibi yalancı ayakları ile hareket eder.
 • Daha sonra yuvarlaklaşarak kist yaparlar.
 • Bazı türlerde kistlerde çok sayıda sporlar bulunur.
 • Kistler solungaçlarda olduğunda beyaz kabarık noktalar şeklinde, deride olduğunda küçük deri tümörlerine benzer şekilde dikkati çeker.
 • Parazitlerin balıktan balığa geçişi direkttir.
 • Bu diziye bağlı pek çok tür vardır.

CERATOMYXA

 • Daha çok deniz ve akvaryum balıklarından bildirilmiştir.
 • Alabalık ve som balıklarında da bulunan türler vardır.
 • En çok safra kesesine yerleşirler.
 • Sporları şapka formundadır.
 • Sporoplazma genellikle intrasporal boşluğu doldurmaz.
 • Ceratomyxa shasta alabalıklarda Myxosoma cerebralis’ten sonra en fazla patojen olan türdür.
 • Hasta alabalıklarda anüs çevresi şişkindir.
 • Karında da şişkinlik gözlenir.
 • İnce bağırsak, safra kesesi ve girdiği diğer organlarda sporlarına rastlanır.
 • Sağaltımı bilinmiyor.

SPHAEROSPORA

 • Sporları yuvarlak veya yarım yuvarlaktır.
 • İki polar kapsül anterior uçta yer almıştır.
 • En yaygın tür Sphaerospora tincae’dir.
 • Kadife balıklarında (Tinca tinca) böbreklerde lokalize olur.
 • Kist yığınlarından ötürü böbrek dokusu anormal büyür.
 • Histolojik kesitlerde veya ezme preparatlarda glomerulus ve tubulün normal görünümü kaybolmuştur.
 • İçleri tamamen sporlarla ve gelişme evreleri ile doludur.
 • Böbrek lokalizasyonundan ötürü balığın sırt kısmı genişlemiştir.
 • Enfeksiyon suda dipte bulunan sporların alınmasıyla olur.
 • Bağırsaklardan lenfe geçen etkenler önce ön böbreğe yerleşirler.
 • Sonra kalp zarına, arka böbreğe, karaciğer ve dalağa yerleşirler.
 • Dişilerde ovaryumlar da enfekte olur.
 • Genellikle etkenlere bağırsakta rastlanmaz.

MYXİDİUM

 •  Sporları mekik şeklinde olup, uçları bazen sivri bazen de yuvarlaktır.
 • Her iki uçta polar kapsül bulunmaktadır.
 • Polar filamentleri nispeten ince ve uzundur.
 • Böbrekte,idrar kesesi ve safra kesesinde en çok bulunur.
 • Bir çok türleri vardır.En önemlileri:
 • Myxidium lieberkühni (Turna-idrar kesesi)
 • M.girardi (Yılan balığı-böbrek)
 • Böbrekte beyaz kistler oluşturur.

HOFERELLUS

 • Sporları 10-12 µm uzun, 8 µm geniştir.
 • Kuyruk tarzında uzantıları vardır (yanlarda)
 • Miğfer gibi görülür.
 • Hoferellus cyprini en önemli türdür.
 • Sazanlarda böbreklerde bulunur (Böbrek tubullerinde hem epitelde hem de lümende rastlanır).
 • Böbreklerde dejenerasyona, büyümeye yol açar.
 • Enfekte balıklarda ekzoftalmus sıklıkla gözlenir.
 • Böbrek ezme preparatlarında sık rastlanmaktadır.

HENNUGUYA

 •  Sporlarının kuyruk benzeri 1-2 adet uzantıları vardır.
 • 2 polar kapsülü vardır.
 • Böbrek, ovaryum, solungaç, kas, göz, bağ dokusu gibi pek çok dokuda parazitlenirler.
 • En önemli türleri:
 • Hennuguya psorospermica -Turna ve levreklerde solungaçlarda beyaz kistler yapar.
 • Hennuguya salmincola – Salmonidae’lerde deride kaslara kadar derinleşen çıbanlar yapar.

MYXOBOLUS

 • Sporları oval veya yuvarlağa yakındır.
 • Ön kısımlarında 2 kutup kapsülü bulunur.
 • Myxobolus oviformis çeşitli tatlı su balıklarında yüzgeçlerde, solungaçlarda, böbrek ve dalakta beyaz nodüllerin oluşmasına yol açar.
 • Myxobolus pfeifferi-Barbus ve benzeri balıklarda (Myxoboliasis tuberoulcerosa) hastalığına neden olur.
 • Vücudun çeşitli kısımlarında büyük şişkinlikler meydana gelir (Büyüklükleri fındık iriliğinden tavuk yumurtasına kadar değişir)
 • Bunlar bazen dışarı doğru açılıp, ülserleşirler.
 • Hasta balıkların giderek zayıfladığı gözlenir.
 • Genel olarak renk açılır ve pullarda dökülme vardır.
 • Balığın eti sarımsı, safra ile boyanmış gibi bir görünüm alır.
 • Aynı zamanda ette gevşeme, yumuşama vardır.
 • Şişkinliklerden preparat hazırlandığında milyarlarca sayıya varan sporlara rastlanır.
 • Vücudun her tarafında etkenlere rastlanır (Bağ dokusundan…ovaryuma kadar).
 • Hastalık genellikle sıcak mevsimlerde gözlenir.
 • Myxobolus luciopercae – Bazı tatlı su balıklarında (Lucioperca sandra ) solungaçlarda beyaz kristallerin oluşmasına nedendir.

MYXOSOMA

 • Sporların önden görünümü oval olup, genellikle mercimek şeklindedir.
 • Ön kısmında 2 polar kapsül vardır.
 • Çeşitli tatlı su balıklarında solungaçlarda, beyin kan damarlarında, sinir sistemi ve kıkırdak dokuda yerleşen çok çeşitli türleri vardır.
 • En önemli tür Myxosoma cerebralis’tir.
 • Alabalıklarda “Dönme Hastalığına” yol açar.
 • Etkenlere genç alabalıkların kemikleşmemiş kıkırdak kısımlarında ve omurgada rastlanır.
 • Avrupada ihbarı mecburi olan hastalıklardandır.
 • Hasta balıklarda yüzme bozulmuştur (Daire çizerek hareket ederler).
 • Çok çabuk yorulurlar ve dibe çökerler.
 • Bu hastalıkta, balıklarda çenede deformasyon meydana gelir (Çene papağan gagasına benzer durum alır. Üst çene alt çeneden daha kısadır).
 • Kuyrukta da küçülme ve deformasyon görülür. Aynı zamanda kuyrukta siyahlaşma dikkati çeker.
 • Genel olarak hasta balıklarda renkte de koyulaşma söz konusudur.
 • Ayrıca omurgada çeşitli deformasyonlar izlenir.
 • Etkenler çoksa ve beyine yerleşmiş iseler alabalıklar hemen ölür.
 • Hastalığı atlatanlarda ise deforme vücut formu devam eder (Bunlar portör durumuna geçerler).
 • Çünkü bunlar sporları dokularında taşırlar ve öldükten sonra sporlar etrafa yayılır.
 • Teşhiste;
 1. a)Balıkların kafasına kesit yapılıp kıkırdak ve kemik dokuda etkenler aranır.
 2. b)Veya şüpheli balıkların et kısımları kaynatılarak uzaklaştırılır,
 • -Dekalsifiye edilir
 • -Mekanik olarak parçalanır
 • -Daha sonra Tripsinasyon uygulanarak sporların dokulardan serbest kalması sağlanır.
 • Sağaltımı yoktur.
 • Hasta balıklar süratle ayıklanmalıdır.
 • Havuzlar mutlaka dezenfekte edilmelidir.
 • (Sporları çok dayanıklıdır. Mümkün olduğu kadar enfeksiyonu işletmeye sokmamak gerekir. Bu nedenle proflaksi daha da önem taşır).
 • Türkiye’de bildirilmişse de etken izolasyonu yapılmamıştır.

MİCROSPORİDİA

 • Balıklarda bulunan protozoonların en küçüklerindendir.
 • Büyükleri 2-10 µm kadardır.
 • Sporları oval-yuvarlak-virgül-tubuler-silindirik formlarda olabilir.
 •  Tipik sitozoik parazitlerdir.
 • Bulundukları konakta schizogoni ve sporogoni ile çoğalarak konak hücresinde sayısız sporlar meydana getirler.
 • Bu aşırı çoğalmaya bağlı olarak balıkta hipertrofik hücrelere ve kistlere rastlanır.
 • Kitinli bir zar ile örtülü olan sporlarında 1 adet polar filament bulunur (Fakat görülmesi kolay değildir).
 • Glugea anomala en önemli örnek türüdür.
 • Deri bağ dokusunda 2-4 mm boyunda şişkinlikler oluşur.
 • Bu kistlere gözde corneada, yüzme kesesinde, bağırsakta, testis ve midede rastlanır.

 

HAPLOSPORİDİA

 •  Değişik bir gruptur.
 • Dermocystidium en sık rastlanan cinsidir.
 • Çeşitli balık türlerinde deri ve solungaçlarda kabarcıklar meydana getirir.
 • Patlatıldığında sporlar çıkar.
 • Bunlar 3 -4 µm’dan 10 -15 µm’e kadar büyüktür.
 • Gelişmeleri bilinmiyor.
 • Dermocystidium percae en bilinen türdür.

Facebook sayfamız

Youtube Kanalımız

Akvaristler Sosyal Medya Platformu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.